Onsdag Ons 16 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Måndag Mån 21 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Fredag Fre 25 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Tisdag Tis 29 Mars Mar
Onsdag Ons 30 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Onsdag Ons 28 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

En bra start satsar på regional utveckling

28 september 2021 15:45
En bra start, Region EBS, Gävleborg, Norduppland, karta
En bra start

En bra start arbetar för att utveckla hela regionen.

För att vara en katalysator mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner.

För att fler barn och unga ska få en bra start i sina liv.


En bra start ska vara och uppfattas som en proaktiv, stark aktör som driver förebyggande arbete och utveckling tillsammans med Brynäs IF och våra partners; en regional katalysator som utmanar traditionella arbetssätt och som utvecklar och sprider nya modeller som bidrar till att ”välta” system och samhällsutmaningar i Gävleborg och Norduppland.

Med fokus på social hållbarhet, barns rättigheter och socialt ansvarstagande som leder till mätbara samhällsvinster ska vårt regionala arbetet ses som nummer ett i Sverige gällande samverkan över gränserna mellan näringsliv, föreningsliv och kommuner. Ambitionen är att vi i framtiden tydligt och årligen kunna verifiera starka och mätbara samhällsvinster. Dels genom vår egen verksamhet i Gävle, dels genom samverkanslösningar i regionen.

– Brynäs hållbarhetsarbete och En bra start ska driva och skapa samverkan över gränser mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner så att fler barn får en bra start i sina liv. Att agera i fler kommuner i regionen är också en mycket viktig pusselbit för flera av våra största partners, däribland Länsförsäkringar Gävleborg och Sandvik Coromant, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

För att nå ambitionen att En bra start ska ses som en viktig, stark och regionalt samlande kraft gällande samverkan kring barns rättigheter och socialt hållbarhetsarbete bland barn och unga arbetar Brynäs IF och EBS kontinuerligt med att utvecklas för att bli en starkare aktör i hela regionen.

– Samhällsutmaningarna som finns bland barn och unga i Gävle är högt upp på föreningens agenda att vara med och finna lösningar runt. Tillsammans med våra partners och våra nätverk ska vi se till att Gävleborg och Norduppland blir trygga och välmånde platser för barn- och unga att växa upp i, säger Jakob Westerlund, regionalt utvecklingsansvarig.

Målsättningen med den regionala utvecklingen är att utveckla, initiera och etablera en modell för hur:

– Föreningsliv kan generera dokumenterade samhällsvinster inom social hållbarhet i en kommun utifrån sin verksamhet, position och närhet till invånarna.

– Föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor kan samverka och arbeta tillsammans med handlingskraft i ett systematiskt socialt hållbarhetsarbete.

– Kommuner genom stöttning, vägledning och handlingskraft kan agera i ett systematisk socialt hållbarhetsarbete som har strategiska mål, men också konkreta mätbara diton.

– Föreningslivet kan stärkas genom ökade förutsättningar och verktyg (organisation och ekonomi) och genom lokal verksamhet bidra till önskade samhällsvinster.

– Näringslivet på ett systematiskt sätt kan investera och få dokumenterad avkastning inom social hållbarhet som stärker näringsvärdet och varumärket inom social hållbarhet