Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Lördag Lör 8 Januari Jan
Tisdag Tis 11 Januari Jan
Torsdag Tor 13 Januari Jan
Fredag Fre 14 Januari Jan
Lördag Lör 15 Januari Jan
Tisdag Tis 18 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Fredag Fre 21 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Lördag Lör 5 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Fredag Fre 25 Februari Feb

En bra start satsar på regional utveckling

28 september 2021 15:45
En bra start, Region EBS, Gävleborg, Norduppland, karta
En bra start

En bra start arbetar för att utveckla hela regionen.

För att vara en katalysator mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner.

För att fler barn och unga ska få en bra start i sina liv.


En bra start ska vara och uppfattas som en proaktiv, stark aktör som driver förebyggande arbete och utveckling tillsammans med Brynäs IF och våra partners; en regional katalysator som utmanar traditionella arbetssätt och som utvecklar och sprider nya modeller som bidrar till att ”välta” system och samhällsutmaningar i Gävleborg och Norduppland.

Med fokus på social hållbarhet, barns rättigheter och socialt ansvarstagande som leder till mätbara samhällsvinster ska vårt regionala arbetet ses som nummer ett i Sverige gällande samverkan över gränserna mellan näringsliv, föreningsliv och kommuner. Ambitionen är att vi i framtiden tydligt och årligen kunna verifiera starka och mätbara samhällsvinster. Dels genom vår egen verksamhet i Gävle, dels genom samverkanslösningar i regionen.

– Brynäs hållbarhetsarbete och En bra start ska driva och skapa samverkan över gränser mellan föreningsliv, näringsliv och kommuner så att fler barn får en bra start i sina liv. Att agera i fler kommuner i regionen är också en mycket viktig pusselbit för flera av våra största partners, däribland Länsförsäkringar Gävleborg och Sandvik Coromant, säger Pernilla Dalborg, verksamhetschef för En bra start.

För att nå ambitionen att En bra start ska ses som en viktig, stark och regionalt samlande kraft gällande samverkan kring barns rättigheter och socialt hållbarhetsarbete bland barn och unga arbetar Brynäs IF och EBS kontinuerligt med att utvecklas för att bli en starkare aktör i hela regionen.

– Samhällsutmaningarna som finns bland barn och unga i Gävle är högt upp på föreningens agenda att vara med och finna lösningar runt. Tillsammans med våra partners och våra nätverk ska vi se till att Gävleborg och Norduppland blir trygga och välmånde platser för barn- och unga att växa upp i, säger Jakob Westerlund, regionalt utvecklingsansvarig.

Målsättningen med den regionala utvecklingen är att utveckla, initiera och etablera en modell för hur:

– Föreningsliv kan generera dokumenterade samhällsvinster inom social hållbarhet i en kommun utifrån sin verksamhet, position och närhet till invånarna.

– Föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor kan samverka och arbeta tillsammans med handlingskraft i ett systematiskt socialt hållbarhetsarbete.

– Kommuner genom stöttning, vägledning och handlingskraft kan agera i ett systematisk socialt hållbarhetsarbete som har strategiska mål, men också konkreta mätbara diton.

– Föreningslivet kan stärkas genom ökade förutsättningar och verktyg (organisation och ekonomi) och genom lokal verksamhet bidra till önskade samhällsvinster.

– Näringslivet på ett systematiskt sätt kan investera och få dokumenterad avkastning inom social hållbarhet som stärker näringsvärdet och varumärket inom social hållbarhet