• Huvudsponsorer

TV4 uppmärksammar Brynäs hållbarhetsarbete: "Ganska okänt bland våra tittare"

28 januari 2019 22:55
Brynäs

Fler och fler aktörer såväl regionalt som nationellt och internationellt bygger sina verksamheter mer och mer runt hållbarhet. Det gör Brynäs IF också - vilket ledde till att TV4 besökte oss för ett reportage.

Samtidigt träffade de också en av våra huvudpartners, Sandvik Coromant, som berättar varför de arbetar tillsammans med Brynäs genom En bra start.

— Jag tror att det är ganska okänt bland våra tittare hur klubbarna jobbar med dessa frågor och hur sponsorerna resonerar, säger TV4-sportens redaktör Tobias Jedeskog.


LÄNK: Här kan du se reportaget i TV4

Hållbarhet blir en allt större fråga för företag och verksamheter världen över.

Inklusive idrotten.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin.

Brynäs IF arbetar för alla tre.

Och har tagit en ledande position i frågan inom svensk idrott med exempelvis sociala verksamheten En bra start, den rena dräkten (reklamfria matchtröjan) och UNICEF-samarbetet.

Det uppmärksammas nu av TV4 som varit i Gavlerinken och träffat klubbdirektören Michael Campese för ett reportage om Brynäs hållbarhetsarbete.

Samtidigt intervjuades också Björn Roodzant, Vice VD Sandvik Coromant, marknad och kommunikation - som berättade om varför Sandvik Coromant valt att ingå ett huvudpartnerskap med Brynäs.

— I grunden så handlar det om att använda plattformen för att göra vardagen bättre för barn och unga i närområdet. Så det är mycket, mycket mer samhällsengagemang än exponering. Hade det inte varit En bra start som Brynäs hade lanserat och paketerat det hela inom så hade det inte varit aktuellt att vara så pass nära partners som vi är, säger Roodzant i reportaget.

Inslaget sändes i TV4-sporten på måndagskvällen - och går att se igen via den här länken.

TV4-sportens redaktör Tobias Jedeskog berättar varför kanalen ville träffa just Brynäs:

— När vi började fundera på att göra inslag kring idrottsklubbars arbete för ett hållbart samhälle dök Brynäs upp ganska tidigt. Vad döljer sig bakom Unicefloggan och de ”rena” tröjorna, det vill säga utan några företagsloggor? Hur resonerar sponsorerna? Hur påverkar det klubbens inkomster från sponsring? Vad är det Brynäs gör under parollen ”En bra start”, som lockar företag? Vi var nyfikna och ville ta reda på mer kring detta.

— Idrottsklubbar får ofta mycket beröm för den idrottsliga verksamheten de bedriver, men vi förstod snabbt att företagen som ska sponsra ställer allt högre krav på att föreningarna även jobbar för ett hållbart samhälle, det vill säga helt andra frågor än de idrottsliga. Om klubben tar det ansvaret betyder det mer pengar i sponsorintäkter. Jag tror att det är ganska okänt bland våra tittare hur klubbarna jobbar med dessa frågor och hur sponsorerna resonerar. Därför gör vi en serie inslag kring detta.

Johan Cahling, Brynäs direktör för just hållbarhet och varumärkesutveckling, är den som driver frågan dagligen inom klubben.

Han är glad att media, exempelvis TV4 i det här fallet, lyfter blicken utöver ishockeyn och ser det arbete Brynäs gör genom hållbarhetsarbetet.

— Det är kul, lite oväntat men samtidigt mycket väntat. Hållbarhet är högt på agendan i hela världen, så också i Sverige. Hur aktörerna i idrottsverige kommer att klara av de nya kraven som kommer kring hållbarhet, från bland annat företag och kommande generation unga, kommer också att avgöra deras relevans och styrka i framtiden. Vi får inte glömma att företag är en stor del av den finansiering som gör att Brynäs IF, SHL och svensk idrott finns. TV4 vill berätta för sina tittare varför de stora klubbarna i Sverige har börjat att fokusera mer och mer på hållbarhet och att generera samhällsnytta i olika former tillsammans med sina partners. Och då är jag inte så förvånad att dom väljer ut Brynäs IF.

— Vi ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete och har idag en tydlig hållbarhetsprofil, rapportering och en uttalad vision om att tillsammans med våra partners skapa vinnare vid sidan av isen. Som många andra är TV4 också intresserade av att förstår hur vår strategi med Den rena dräkten, Unicef, En bra start och vårt hållbarhetsarbete förstärker Brynäs IF och vilka värden, resultat och rapporter som våra största företagspartners idag söker och erhåller.

Vi startade med detta arbete för fem år sedan. Vilka steg tycker du att vi har tagit sedan dess?

— Vi har tagit flera viktiga steg. Framför allt har vi under dessa år lyckats med att etablera vår sociala verksamhet En bra start på ett bra sätt internt i hela Brynäs IF, från styrelse till spelare, och i nära relation med UNICEF, våra partners och många goda samhällsaktörer. Detta samtidigt som vi lyckats med att skapa en stabilare ekonomisk grund i Brynäs IF. Tillsammans med dessa partners har vi under fem år också arbetat fram en helt ny samverkansmodell för hur en elitförening, näringslivet och kommun/sociala organisationer/föreningar kan samverka för att skapa samhällsnytta.

— Det mest modiga steget tycker jag ändå var att Brynäs IF för fem år sedan vågade och lyckades gå en helt egen väg med Den rena dräkten, UNICEF och En bra start. Dåvarande klubbdirektören Hans-Göran Karlsson var modig som vågade driva igenom det. Jag tänker dock mest framåt, och har nu fokus på de kommande stegen som Brynäs IF ska ta internt kopplat till Hållbarhet och tillsammans med våra partners och fans. Ju fler vi kan engagera i detta arbete desto starkare resultat kan vi skapa för barn, unga och samhället.

Vi blev nyligen Europas första hockeyklubb att ta fram en hållbarhetsrapport av GRI-standard. Hur viktig är den för vårt arbete?

— Mycket viktig. Världen och samhället förändras. Det finns ett antal globala megatrender som klimatförändringar, inkludering och jämställdhet men också lokala utmaningar som låg utbildningsnivå, hög ungdomsarbetslöshet, utanförskap bland unga och olika beroenden som vi också måste arbeta med. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka ner djupare i. Vi strävar efter att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet och gå före i viktiga frågor. Vi är ett stort idrottsvarumärke lokalt, nationellt men även internationellt.

— Vi har ett stort ansvar och vill vara med och påverka samhället i positiv riktning. Inom några år ska hållbarhet genomsyra allt vi gör, från det sportsliga till att vara en stark kraft i samhället. Alla avdelningar och alla medarbetar i Brynäs IF ska framåt i tiden arbeta med hållbarhet. I detta arbete är transparens en av ledstjärnorna och Hållbarhetsrapporten ska göra så att omvärlden och våra intressenter har god inblick i vårt arbete.

Hur hjälper hållbarhetsarbete Brynäs IF att bli bättre på kärnprodukten ishockey?

— Hållbarhetsarbetet stärker oss som förening, gör oss mer attraktiva för starka företag och bland kommande generationer av unga människor. Den ska göra så att vi får en stabilare ekonomisk grund samtidigt som vi skapar större värden för människor, samhället och för våra medlemmar så klart. Det är en win-win-win-strategi där vi, våra partners och samhället vinner. Hållbarhetsarbetet ska, kort och gott, skapa bästa möjliga förutsättningar för ett starkt Brynäs IF i framtiden så att vi kan fortsätta att göra det vi gör idag, fast ännu bättre.

— Det handlar om att säkerställa hockey för framtida generationer. Och för att göra det måste vi anpassa oss till den omvärld vi lever i. Därför har vi största möjliga fokus på hållbarhetsfrågorna. Och, med den rika tradition, starka varumärke och unika position som vi idag har tillsammans med våra partners och stora fansskara, har vi nu en ideal position för fortsätta att driva på och fortsätta att ta ledning i dessa frågor.

Brinner du också för att driva hållbarhetsfrågor och vill diskutera vidare med Brynäs IF och Johan Cahling? Då kan du söka upp honom via LinkedIn genom att följa den här länken.