Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Fredag Fre 15 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Idag 22 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov

Lägesrapport från styrelsen 16 juli

16 juli 2021 14:05
Brynäs IF, styrelse
Brynäs

Det har nu gått 24 dagar sedan Brynäs IF:s årsmöte.

Här har vi samlat information om styrelsens arbete så här långt.


Under de första veckorna har hela styrelsen sammanträtt vid tre tillfällen. Dessutom har stora delar av styrelsen haft beredande möten och flertalet samtal med medarbetare i organisationen.

Styrelsen fick direkt efter konstituerande möte tillgång till all information om ekonomi och organisation. Nu när styrelsen har full insyn har också 100-dagarsprogrammet justerats och utvecklats med mer detaljer och nya tillägg. Det styrelsen valt att prioritera först är att skapa arbetsro och en grundstruktur för organisationen. Därför beslutade styrelsen att utse en tillförordnad klubbdirektör, Pernilla Dalborg.

Styrelsen har börjat förbereda rekryteringsprocessen för att rekrytera en ordinarie klubbdirektör. Tidigare under våren och försommaren startades en rekrytering via konsultföretaget Riverjump och den nya styrelsen har tagit del av allt material och status från den processen.

Styrelsen har arbetat fram förslag på hur organisationen framåt ska vara uppbyggd och vilka roller som ska finnas i strukturen. Detta arbete fortsätter inom närmsta tiden och tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare ska en tydlig organisationsstruktur växa fram inom kort.

Till den sportsliga organisationen har styrelsen beslutat att förbereda rekryteringsprocessen av en general manager som är övergripande ansvarig för hela den sportsliga verksamheten. En mycket viktig befattning i den nya organisationen.

– Det handlar om att skapa förutsättningar för att återetablera Brynäs IF som en av de främsta talangfabrikerna i Hockeysverige. Vi ska utveckla spelare på både dam- och herrsidan men även tränare och ledare från regionen, säger styrelseordförande Magnus Kangas.

Processen är just nu i ett tidigt skede:

– Vi har inlett arbetet för att justera och skruva på den sportsliga organisationen. Vår ambition är att ha en ansvarig för hela sporten, en funktion som ska hålla ihop allting inom den sportsliga verksamheten. Den formella processen med bland annat MBL-förhandlingar (lagen om medbestämmande i arbetslivet) för att ändra sporten kommer troligen att ske i mitten av augusti, säger Kangas.

Det ekonomiska läget för föreningen är tufft och kommer fortsätta vara en stor utmaning att hantera under kommande säsong. Att hindra vidare intäktstapp och utveckla möjligheter till nya intäkter kommer vara högt prioriterat där hela organisationen måste samspela. Vi hoppas på att pandemin fortsatt ska avta och att vi kan ha hemmamatcher med publik redan vid säsongsstart.

– Det finns utmaningar men också goda möjligheter. Vi har en sund och realistisk budget och såklart kommer vi påverkas stort beroende på hur restriktionerna ser ut inför hösten och resten av hockeysäsongen. Framåt är det viktigt att vi fortsätter hålla kostnader nere, att vi är flexibla för snabbt ändrade restriktioner och att vi tillsammans fokuserar på att utveckla intäktsströmmar, säger Kangas.

Styrelsen har beslutat att i augusti återuppta arbetet med föreningens värdegrund. Arbetet kommer ledas av tf. klubbdirektör Pernilla Dalborg.

Måndagen 29 november klockan 18.00 ska ett extra årsmöte för Brynäs IF hållas. Kallelse inför mötet kommer senare. Vid mötet kommer fyllnadsval att hållas för att ersätta Ulrika Spåls och Joakim Carlsson som avgick som styrelseledamöter per den 8 juli.

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen 10 augusti.

Vill du komma i kontakt med Brynäs IF styrelse går det bra att mejla till [email protected] (ange ”Till styrelsen” i ämnesraden)

Här är Brynäs IF:s styrelse verksamhetsåret 2021/22:

Ordförande: Magnus Kangas.

Ledamöter: Elin Lith, Jonny Stridh, Hans-Göran Karlsson, Robert Lipskog.

Adjungerade ledamöter: Lise-Lotte Swing, Markus Aujalay.