Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Onsdag Ons 31 Mars Mar
Torsdag Tor 1 April Apr
Lördag Lör 3 April Apr
Tisdag Tis 6 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Idag 17 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Onsdag Ons 22 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Fredag Fre 24 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt

Information från valberedningen

9 juli 2021 09:15
Valberedningen informerar, information från valberedningen
Brynäs

Information till medlemmar i Brynäs IF.


Valberedningen har tagit emot besked om att styrelseledamöterna Ulrika Spåls och Joakim Carlsson avsäger sig sina respektive styrelseplatser per den 8 juli 2021.

Det innebär att fyllnadsval av två platser som ledamöter i styrelsen ska göras och förslagsvis sker detta vid det extra årsmöte som beslutats att genomföras den 29 november 2021. Vi ber att få återkomma med formell kallelse till extra årsmöte och kompletterande information om hur valet kommer att gå till samt vårt förslag på kandidater.

Fram till och med att de två fyllnadsvalen är genomförda, avser Brynäs IF:s styrelseordförande Magnus Kangas att sammankalla Markus Aujalay och Lise-Lotte Swing som adjungerade styrelseledamöter, vilket sammanfattat innebär att de har möjlighet att bidra till fortsatt styrelsearbete men utan att ha rösträtt vid styrelsebeslut.

Vi vill rikta ett tack till Ulrika Spåls och Joakim Carlsson för den tid som de lagt ned för Brynäs IF.

Vänliga hälsningar valberedningen i Brynäs IF,

Conny Jonsson, ordförande ([email protected])

Emelie Ekholm ([email protected])

Anders Bäckström ([email protected])