Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Lördag Lör 8 Januari Jan
Tisdag Tis 11 Januari Jan
Torsdag Tor 13 Januari Jan
Fredag Fre 14 Januari Jan
Lördag Lör 15 Januari Jan
Tisdag Tis 18 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Fredag Fre 21 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Lördag Lör 5 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Fredag Fre 25 Februari Feb

Information från valberedningen 10 november

10 november 2021 13:30
Monitor ERP Arena, valberedning, Brynäs IF
Brynäs

Med den här informationen är vår intention att berätta om valberedningen i Brynäs IF och återge vad vi gör.


Direkt efter årsmötet träffades vi för ett uppstartsmöte i valberedningen. Förutom att vi gjorde en grovplanering av de aktiviteter vi har att genomföra, reflekterade vi över årsmötet 2021.

Vi konstaterade att det bland annat förväntas en större öppenhet kring valberedningens arbete eftersom valberedningen arbetar på förtroende från föreningens medlemmar. För att koordinera oss i vårt arbete har vi månadsvisa möten i valberedningen. Däremellan synkar vi oss över telefon, email eller i chatgruppen. Vårt arbete går ut på att lyssna in vad medlemmar tänker och tycker och att följa styrelsens arbete. Vårt mål är att vid nästa ordinarie årsmöte lämna ett förslag på styrelsesammansättning som enhälligt ska kunna antas av medlemmarna.

Här är några av de aktiviteter vi hittills genomfört;

• Kontaktar och pratar med samtliga supporterklubbar och andra intressegrupper.

• Närvarar med en representant vid alla styrelsemöten.

• Är med på medlemsmöten och flera delar av föreningens erbjudande. Vi går på de flesta hemmamatcher.

• Kontinuerlig omvärldsbevakning, det vill säga vi försöker lyssna in vad som tycks och sägs om Brynäs av framförallt fans och medlemmar, men även av andra intressenter som affärspartners, journalister, aktiva och anställda i Brynäs.

• Vi är med och hjälper till i den grupp som arbetar med stadgeändringarna inför extra årsmöte den 29 november.

Den samlade informationen från vårt arbete blir en hjälp att verka som underlag för en nulägesrapport gällande styrelsens kompetensbehov för nästkommande verksamhetsår. Vi siktar på att kunna dela vår nulägesrapport till alla medlemmar i slutet av februari 2022.

Valberedningens kommande arbete

Framgent kommer arbetet att handla mer och mer om att kartlägga styrelsens samlade kompetenser och kvalifikationer, i syfte att säkerställa att vi har en styrelse som samlat har rätt förutsättningar att möta föreningens utmaningar på kort och lång sikt.

Samverkan mellan klubbdirektören och styrelsen är också en viktig förutsättning för bra ledning och styrning av föreningen, varför vi har på agendan att lyssna in klubbdirektörens perspektiv. Revisorernas syn på Brynäs är även det något som vi framgent ämnar fånga in.

Vilka är vi i valberedningen?

Conny Jonsson, 53 år, Barkhyttan, Valberedningens ordförande

Anders Bäckström, 60 år, Gävle

Emelie Ekholm, 44 år, Täby

Ta gärna kontakt med oss!

Tveka inte att prata med oss om du känner igen och ser oss vid någon hemmamatch, eller skicka ett mejl till valberedningen med dina synpunkter, eller frågor. [email protected]

Här kan du läsa mer om de rättigheter du som medlem har i Brynäs IF:

Medlem

Årsmöte

Stadgar & motioner

Valberedning