Onsdag Ons 30 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Onsdag Ons 28 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Tisdag Tis 11 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Fredag Fre 14 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Fredag Fre 21 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt

Valberedning

Årsmötet väljer tre ledamöter att utgöra föreningens valberedning för ett år.

Valberedningen arbetar löpande under hela verksamhetsåret med att följa föreningens utveckling med särskilt fokus på styrelsens arbete.

Valberedningens uppdrag är att ge förslag till årsmötet när det gäller kandidater till posterna som ordförande, styrelseledamöter och revisor samt revisorssuppleant.

Valberedningen finns under verksamhetsåret med vid ett urval av styrelsens möten, intervjuar såväl befintliga styrelseledamöter som anställd personal samt har en löpande kontakt med föreningens medlemmar.

Nomineringsprocessen

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater som anses intressanta och lämpliga att väljas in i någon av de funktioner som omnämns ovan.

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Valbara personer är myndig medlem som inte är anställd inom föreningen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du mejla till [email protected]

Brynäs IF:s valberedning

Ordförande - Conny Jonsson

Ledamot - Emelie Ekholm

Ledamot - Anders Bäckström