Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Söndag Sön 28 November Nov
Idag 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Fredag Fre 3 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Tisdag Tis 4 Januari Jan
Onsdag Ons 5 Januari Jan

Valberedning

Årsmötet väljer tre ledamöter att utgöra föreningens valberedning för ett år.

Valberedningen arbetar löpande under hela verksamhetsåret med att följa föreningens utveckling med särskilt fokus på styrelsens arbete.

Valberedningens uppdrag är att ge förslag till årsmötet när det gäller kandidater till posterna som ordförande, styrelseledamöter och revisor samt revisorssuppleant.

Valberedningen finns under verksamhetsåret med vid ett urval av styrelsens möten, intervjuar såväl befintliga styrelseledamöter som anställd personal samt har en löpande kontakt med föreningens medlemmar.

Nomineringsprocessen

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater som anses intressanta och lämpliga att väljas in i någon av de funktioner som omnämns ovan.

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Valbara personer är myndig medlem som inte är anställd inom föreningen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du mejla till [email protected]

Brynäs IF:s valberedning

Ordförande - Conny Jonsson

Ledamot - Emelie Ekholm

Ledamot - Anders Bäckström