Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Söndag Sön 28 November Nov
Idag 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Fredag Fre 3 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Tisdag Tis 4 Januari Jan
Onsdag Ons 5 Januari Jan

Avstämning med styrelseordförande Magnus Kangas

14 oktober 2021 14:15
Håkan Svedman, klubbdirektör, Magnus Kangas, ordförande, Brynäs IF
Brynäs

Styrelseordförande Magnus Kangas ger en lägesrapport kring 100-dagarsplanen.


Vid årsmötet 22 juni valdes en ny styrelse för Brynäs IF.

Samtidigt lanserades en offensiv ”100-dagarsplan”. En handlingsplan som styrelsen skulle genomföra under sina första 100 dagar i föreningen. Planen har bestått av åtta punkter med ett antal aktiviteter under varje punkt och hade sin utgångspunkt i den syn styrelsen hade på verksamheten innan de blev tillsatta.

Trots att planen har varit tvungen att revideras efter att ha fått en tydligare inblick i organisationen så har syftet hela tiden varit detsamma – att skapa rätt förutsättningar för den sportsliga verksamheten i Brynäs IF, för att med fokus på hockeyn skapa vinnare både på och vid sidan av isen.

Nu har 100 dagar gått och flera av punkterna har avhandlats.

– Det har varit mycket jobb och vi har åstadkommit en hel del under våra första månader i Brynäs. 100-dagarsplanen handlade från början om att agera och slutföra några punkter och i andra fall att agera genom att påbörja en del processer. Det känner vi att vi har gjort, säger styrelseordförande Magnus Kangas.

Det finns också punkter där alla aktiviteter ännu inte hunnit bockats av från handlingsplanen.

– I vissa fall har vi inte haft möjlighet att komma så långt som vi hade önskat. Efter att vi kom in i föreningen fick vi också ökad insyn i verksamheten vilket gjorde att vi fick revidera vissa punkter. Vi har även behövt anpassa vår ambition efter hur mycket vi och föreningen orkat med, säger Kangas.

Den andra punkten i handlingsplanen var att anställa en klubbdirektör. Det har man gjort i Ikeas förre Sverigechef Håkan Svedman. Han inledde sitt nya uppdrag 1 oktober.

– Håkan kommer att göra mycket gott för föreningen med den erfarenhet han tar med sig in i Brynäs IF. Med sporten i fokus så ska vi få ordning på verksamheten kortsiktigt och samtidigt bygga upp föreningen på längre sikt. Bland annat genom att återskapa den talangfabrik Brynäs en gång varit, säger Kangas.

Det är också Svedman som nu fått uppdrag att fortsätta arbetet som styrelsen inlett, för att hitta en rollfördelning där styrelsen ska kunna återgå till en mer strategisk roll och där Svedman har ansvar för den operativa verksamheten.

– Det är underbart att vara på plats och att ha fått inleda arbetet med alla människor i organisationen. Det är mycket energi inom de här väggarna. Jag har fått frågan från personer som undrar om det är kaos i klubben med tanke på de rubriker som varit. Den känslan har inte jag och jag har kommit på nya jobb förut där vissa saker har fungerat mindre bra och vissa har fungerat bra, säger Svedman och fortsätter:

– Vi har flera utmaningar framför oss som vi är redo att anta. De saker som vi har gjort bra ska vi göra bättre och det som vi gjort mindre bra ska vi ta tag i.

100-dagarsplanens åtta ursprungliga punkter:

Här kan du läsa mer om 100-dagarsplanen såsom den såg ut när styrelsen tillträdde.

Anställa en sportchef

Kangas: "Vi i styrelsen har påbörjat arbetat och haft ett förberedande arbete kring en befattning som general manager. Vi har sonderat terrängen, samlat in information och analyserat. Det vi har arbetat fram har lämnats över till klubbdirektören att arbeta vidare med. Men samtidigt vill vi framhäva att vi känner stort förtroende för våra två sportchefer och vi har sett att vi har två kompetenta sportchefer i Erika Grahm och Johan Alcén. Med deras driv, engagemang och kunskap har vi sett att här och nu är detta inte vår mest prioriterade fråga. Det är möjligt att vi tar in en person för att stärka sporten längre fram, men vi ser inte längre detta som ett akut behov."

Anställa en klubbdirektör

Kangas: ”Vi har gjort en topprekrytering i Håkan Svedman. Han kommer att möta våra och medlemmarnas förväntningar, det är vi säkra på. Vi i styrelsen känner stort förtroende och har hög förväntan på Håkan Svedman.”

Sätta organisationen för BIF och BAAB

Kangas: ”Styrelsen tillsatte en tf. klubbdirektör direkt efter årsmöte och påbörjade en process för att skapa lugn och ro i organisationen. Vi har tagit fram och förhandlat en organisationsstruktur som börjat verkställas i organisationen. Nu när Håkan kommit in kommer han att ha en stor del i att fortsätta arbeta med denna, men grunden är lagd.”

Skapa ordning och reda i den operativa verksamheten

Kangas: ”Sedan årsmötet har vi i styrelsen behövt vara väldigt operativa, bland annat genom att vara delaktiga i flera dialoger med partners. Vi har arbetat hårt med dem för att verksamheten ska kunna operera på bästa möjliga, och mest effektiva, sätt. Det är inget arbete som avklaras bara så där utan kommer fortlöpa under Håkans ledning. Vi vill nu tillsammans med Håkan arbeta vidare med detta och sätta en god struktur för dialog med såväl partners, medlemmar och intressenter.”

Skapa kommunikationsplattformar och mötesforum

Kangas: "Kommunikation är inget man blir klar med utan det är något som vi aktivt måste arbeta med hela tiden. För att skapa delaktighet och ökad insyn i vårt och verksamhetens arbete har vi efter våra styrelsemöten publicerat en lägesrapport på klubbens hemsida. Vi har också haft två digitala medlemsmöten där hundratals medlemmar fått träffas och nästa träff blir det extra årsmötet i slutet av november. Mycket är under utveckling där strategier och bra underlag och idéer finns. Klubbdirektören tar nu vid och jobbar med prioritering på dessa punkter tillsammans med kommunikationschef."

Sätta mål inför kommande säsong

Kangas: "Efter en rejäl genomlysning av verksamheten och på grund av fjolårets kraftiga minusresultat och de delar i planen som vi behövt revidera så kommer vi att arbeta med den verksamhetsplan som godkändes av medlemmarna på årsmötet. Tillsammans med Håkan kommer vi att utveckla förslag på hur vi ska driva verksamheten i den riktning som styrelsen och ledningen kommer överens om."

Utveckla och skapa nya intäktsströmmar

Kangas: "För att utveckla den sportsliga verksamheten behöver vi också utvecklas vid sidan av isen för att på sikt kunna generera mer intäkter som sen kan användas för att nå sportslig framgång. I vår genomlysning har vi funnit stora möjligheter att skapa och utveckla intäktsströmmar. Detta är ett arbete som kommer att ledas av Håkan men där vi kommer att bistå honom och övriga organisationen i arbetet."

Påbörja arbetet med att skapa en långsiktig strategi

Kangas: "Detta är den viktigaste punkten för oss och här är alla aktiviteter pågående. Nu när Håkan är på plats och kan fokusera på det operativa arbetet så ska vi fokusera mer på det långsiktiga strategiska arbetet. Det är av yttersta vikt att vi tillsammans hittar en väg för att Brynäs IF ska kunna bli framgångsrikt över tid. Processen har inletts av styrelsen och arbetet fortskrider nu tillsammans med Håkan och klubbledningen."