Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Fredag Fre 15 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Idag 22 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov

Trygg idrottsmiljö

Brynäs IF – en trygg idrott

Vi vill bedriva idrott i Brynäs IF för att ha roligt, må bra och för att kunna utvecklas under hela livet.

Det förutsätter ett proaktivt ledarskap för att utveckla och stärka en trygg och säker föreningsmiljö. Det i sin tur innebär ett medvetet arbete med både tränarkulturen, ledarkulturen och normer.

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö arbetar Brynäs IF utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen. Det innebär att verksamheten och alla beslut vi fattar ska ha barnens bästa för ögonen.

Barn deltar i Brynäs IF:s verksamhet för sin egen skull och ingen annans.

Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig. 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du råkar ut för något ska du få stöd och hjälp. Och om du ser något som inte hör hemma inom vår idrottsrörelse ska du agera.

Nedan följer kontaktuppgifter som vi i Brynäs IF hoppas förenklar för dig som vill komma i kontakt med oss i föreningen eller annan instans avseende avsteg från våra intentioner om en trygg idrott.

Här kan du läsa om vår åtgärdsplan

 

VIKTIGA TELEFONNUMMER: 

 • Föreningen Brynäs IF

Om du är aktiv ishockeyspelare i Brynäs IF och är orolig för något i  föreningen ska du i första hand vända dig till din tränare eller annan person runt laget (lagledare, materialansvarig etc).

Om det finns hinder att vända sig till någon inom laget, t ex. att oron är kopplad till just laget, kan du höra av dig till ansvariga  för trygghetsfrågor som rör barn och unga i föreningen:

Daniel Holm, RF/SISU, är idrottskonsulent och Gävleborgs sakkunnige i barn- och  ungdomsfrågor 

Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts.

 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten,** där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. 
 • SOS Alarm 112

Vid akut fara för liv eller egendom. Kan få hjälp av polis, brandkår och ambulans. 

 • POLISEN 114 14

För rådgivning kring vad som är ett brott eller hur en situation ska hanteras. Här kan du anmäla brott. Kan kopplas till socialjour vid akut oro för ett barn. 

 • SOCIALTJÄNSTEN 026-17 80 00 Kontorstid. E-post: : [email protected] (Tänk på att om du gör en anmälan till oss via din e-postadress så är du inte anonym.)  

Vår kommuns mottagningsgrupp för individ och familj. Hit kan du vända dig om du behöver hjälp i en socialt svår situation eller om du vill göra en anmälan eller känner oro för någon i din närhet. På kvällar, nätter och helger 026-10 02 25. Kontakta Socialjouren vid akuta problem

efter kontorstid, till  exempel när barn far illa i sin hemmiljö, missbrukare som akut måste få hjälp eller om någon är utsatt för hot eller våld. 

 • Sjukvårdsrådgivning 1177

Råd och stöd kring sjukdom och skada 

 • BRIS stödlinje för barn upp till 18 år 116 111 (kan även mejla och chatta, mer info på bris.se)  
 • BRIS stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00

Här kan du som ledare ringa och ventilera oro eller ta upp svåra frågor som rör barnen du har i din verksamhet.

 • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00

 

*Om idrottsombudsmannen

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att:

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

**Om visselblåsartjänsten

Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis

 

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

RF har ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077- 44 000 42, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00. Här kan du som ledare ringa och ventilera oro eller ta upp svåra frågor som rör barnen du har i din verksamhet.
 • RF/SISU distrikt - Daniel Holm, idrottskonsulent/Sakkunnig barn- & ungdomsidrott. Tel: 073-804 44 24, e-post: [email protected] 

Krav på registerutdrag

Sedan hösten 2019 begär Brynäs IF ut begränsat registerutdrag från klubbens samtliga ungdomstränare. Detta kommer ske systematisk vartannat år och vid nytillsättningar.                                                                                                                                                                                            

Enligt lag har Brynäs IF rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av vårt förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.