• Huvudsponsorer

Lördag Lör 4 Januari Jan
Söndag Sön 5 Januari Jan
Torsdag Tor 9 Januari Jan
Lördag Lör 11 Januari Jan
Söndag Sön 12 Januari Jan
Torsdag Tor 16 Januari Jan
Fredag Fre 17 Januari Jan
Lördag Lör 18 Januari Jan
Onsdag Ons 22 Januari Jan
Torsdag Tor 23 Januari Jan
Lördag Lör 25 Januari Jan
Tisdag Tis 28 Januari Jan
Torsdag Tor 30 Januari Jan
Fredag Fre 31 Januari Jan
Lördag Lör 1 Februari Feb
Tisdag Tis 11 Februari Feb
Torsdag Tor 13 Februari Feb
Fredag Fre 14 Februari Feb
Lördag Lör 15 Februari Feb
Tisdag Tis 18 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb

Valberedningen

Årsmötet väljer tre ledamöter att utgöra föreningens valberedning för ett år. Valberedningens uppdrag är att ge förslag till årsmötet när det gäller kandidater till posten som ordförande (väljs för ett år), styrelseledamöter (väljs för två år) och revisor samt revisorssuppleant (väljs för ett år).

Valberedningen arbetar löpande under hela verksamhetsåret med att följa föreningens utveckling med särskilt fokus på styrelsens arbete. Valberedningen finns med vid ett urval av styrelsens möten, intervjuar såväl befintliga ledamöter i styrelsen som anställd personal samt har en löpande kontakt med föreningens medlemmar. 

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater, som anses intressanta och lämpliga att väljas in i någon av de funktioner som beskrivs ovan. Förslag från röstberättigad medlem måste vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

 

Valberedningen 2018/2019

Position Namn Mail
Ordförande Kjell Damberg Kjell Damberg
Ledamot Jörgen Johansson Jörgen Johansson
Ledamot Jonas Östblom Jonas Östblom

 

VALINFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2018

Valberedningen vill med denna skrift informera om vilka personer i styrelsen vars mandatperiod utgår vid årsmötet 2018 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.


Ordförande (val på ett år)

Jürgen Lorenz                     står till förfogande för omval

 

Ledamöter (val på två år)

Peter Bergström                 står till förfogande för omval

Andreas Dackell                 står till förfogande för omval

Christer Johansson             avböjer omval


Ledamöterna Malin Eriksson, Magnus Kangas och Mats Östling har ett år kvar av sina mandatperioder.Nominering

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.     

Myndig medlem som inte är anställd inom föreningen är valbar. Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Förslagen skickas via mail till valberedningen via epost: [email protected]Valberedningen Brynäs IF

Kjell Damberg, ordförande                                           
Jörgen Johansson                                             
Jonas Östblom