• Huvudsponsorer

Lördag Lör 19 Oktober Okt
Söndag Sön 20 Oktober Okt
Onsdag Ons 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt
Onsdag Ons 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 31 Oktober Okt
Lördag Lör 2 November Nov
Torsdag Tor 14 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Söndag Sön 17 November Nov
Idag 21 November Nov
Fredag Fre 22 November Nov
Lördag Lör 23 November Nov
Torsdag Tor 28 November Nov
Fredag Fre 29 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Onsdag Ons 4 December Dec
Torsdag Tor 5 December Dec
Lördag Lör 7 December Dec
Tisdag Tis 17 December Dec
Torsdag Tor 19 December Dec
Fredag Fre 20 December Dec
Lördag Lör 21 December Dec

Valberedningen

Årsmötet väljer tre ledamöter att utgöra föreningens valberedning för ett år. Valberedningens uppdrag är att ge förslag till årsmötet när det gäller kandidater till posten som ordförande (väljs för ett år), styrelseledamöter (väljs för två år) och revisor samt revisorssuppleant (väljs för ett år).

Valberedningen arbetar löpande under hela verksamhetsåret med att följa föreningens utveckling med särskilt fokus på styrelsens arbete. Valberedningen finns med vid ett urval av styrelsens möten, intervjuar såväl befintliga ledamöter i styrelsen som anställd personal samt har en löpande kontakt med föreningens medlemmar. 

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater, som anses intressanta och lämpliga att väljas in i någon av de funktioner som beskrivs ovan. Förslag från röstberättigad medlem måste vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

 

Valberedningen 2018/2019

Position Namn Mail
Ordförande Kjell Damberg Kjell Damberg
Ledamot Jörgen Johansson Jörgen Johansson
Ledamot Jonas Östblom Jonas Östblom

 

VALINFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2018

Valberedningen vill med denna skrift informera om vilka personer i styrelsen vars mandatperiod utgår vid årsmötet 2018 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.


Ordförande (val på ett år)

Jürgen Lorenz                     står till förfogande för omval

 

Ledamöter (val på två år)

Peter Bergström                 står till förfogande för omval

Andreas Dackell                 står till förfogande för omval

Christer Johansson             avböjer omval


Ledamöterna Malin Eriksson, Magnus Kangas och Mats Östling har ett år kvar av sina mandatperioder.Nominering

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.     

Myndig medlem som inte är anställd inom föreningen är valbar. Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Förslagen skickas via mail till valberedningen via epost: [email protected]Valberedningen Brynäs IF

Kjell Damberg, ordförande                                           
Jörgen Johansson                                             
Jonas Östblom