Onsdag Ons 30 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Onsdag Ons 28 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Idag 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Tisdag Tis 11 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Fredag Fre 14 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Fredag Fre 21 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt

Jämställdhetsresan

I början av 2018 beslutade Brynäs IF att göra en långsiktig investering och nysatsning på damverksamheten. Med vår starka position inom svensk hockey har vi möjligheten att vara en stor drivkraft i arbetet för en mer jämställd ishockey.

Som en del i arbetet haft vi tagit fram initiativet Jämställdhetsresan. Ett koncept för att utmana etablerade normer och attityder och för att på ett hållbart sätt stärka det jämställdshetsarbete som drivs av klubben.

För att nå en mer jämställd ishockey har vi valt att fokusera på tre områden: resan, deltagande och investering.

Utöver dessa arbetar Brynäs även på andra sätt för att bli mer inkluderande och vara en miljö som är välkomnande för alla.

Resan

I vårt arbete utgår vi i att resan från att du börjar spela hockey måste vara likadan oavsett om du är flicka eller pojke. Oavsett kön ska du ha samma sportsliga möjligheter.

Deltagande

För att på sikt bli en hållbar sport med ett stort åskådarantal måste vi få fram elitidrottare som utövar sporten. Det gör vi genom ökat deltagande i ung ålder. Deltagandet har historiskt varit lågt men i och med uppstarten av flickverksamheten har vi redan tagit stora kliv med en kraftig ökning i deltagarantalet.

Investering

En stor del av finansieringen av elitidrott kommer från tv- och mediarättigheter. Så för att öka investeringen behöver vi hjälp från hela idrottens ekosystem för att öka profileringen av damidrott och på det sättet öka ekonomin i större partneravtal. Vi själva tar ansvar genom att uppmärksamma vårt representationslag i SDHL lika mycket som det i SHL.

Om 10 år...

Är vår ambition att Brynäs IF ska vara en jämställd och inkluderande förening vilket ska reflekteras både på isen och på läktaren. Jämställdhetsresan ska då ha lett till en starkare ekonomi, ett förstärkt varumärke, fler supportrar och partners samt till att all vår hockeyverksamhet utförs på högsta möjliga nivå sett till både svensk och europeisk standard. Arbetet och utfallet ska också ha gjort Brynäs IF till en förebild och ledstjärna för andra när det kommer till inkludering och jämställdhet, nationellt som internationellt.

2021 blev Brynäs IF en historisk förening i svensk hockey.

Vi blev då den första klubben i svensk hockeyhistoria med en kvinnlig sportchef för vårt representationslag i SHL.

Erika Grahm har sedan 2018 dubblerat som damansvarig och lagkapten i SDHL-laget. När hon som 30-åring avslutade spelarkarriären fick hon ett större ansvar för helhetsgreppet kring vår sportsliga verksamhet. Däribland ett delat huvudansvar över våra fem representationslag U16, J18, J20, SDHL och SHL.

Dokumentärserie

Våren 2021 släppte Brynäs IF en dokumentärserie om den resa vi har gjort i vår flick- och damverksamhet de senaste åren. Arbetet för en mer jämställd och inkluderande ishockey är långt ifrån klart. Men numera är det något som varje dag genomsyrar hela vår organisation.