Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Söndag Sön 28 November Nov
Idag 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Fredag Fre 3 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Tisdag Tis 4 Januari Jan
Onsdag Ons 5 Januari Jan

Hållbarhetsrapport

"Världen och samhället förändras. Så som Brynäs och hockeyklubbar bedrivits fram till i dag kommer över tid inte att fungera. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka djupare ner i och som är otroligt viktiga för att vi ska fortsätta vara relevanta."

– Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs IF.

2018 tog Brynäs IF ytterligare ett stort steg mot en framtid med vinnare på och utanför isen då vi släppte vår första egna hållbarhetsrapport. Rapporten är framtagen enligt Global Reporting Initiative (GRI) som fastställt riktlinjer för organisationer som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.

Rapporten har tagits fram som en redovisning av det strategiska arbete som sker både internt och externt för att på ett transparent sätt dela med sig av föreningens styrkor och svagheter inom hållbarhet, genom att fokusera på den gemensamma påverkan vi har på samhället utifrån ett socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv.

Rapporten påvisar styrkor och synliggör de risker som identifierats för att vara en relevant kraft över tid och sedan vi började arbeta med GRI-rapporten har vi tagit flera kliv mot att bli en mer hållbar förening. Det som framkom i rapporten 2017/18 var bland annat en bidragande faktor till den omstart klubben gjort på flick- och damverksamheten, där vi genom flera aktiviteter agerat för att nå långsiktiga jämställdhetsmål.

Våra hållbarhetsrapporter