Onsdag Ons 30 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Onsdag Ons 28 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Idag 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Tisdag Tis 11 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Fredag Fre 14 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Fredag Fre 21 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt

Hållbarhetsrapport

"Världen och samhället förändras. Så som Brynäs och hockeyklubbar bedrivits fram till i dag kommer över tid inte att fungera. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka djupare ner i och som är otroligt viktiga för att vi ska fortsätta vara relevanta."

– Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs IF.

2018 tog Brynäs IF ytterligare ett stort steg mot en framtid med vinnare på och utanför isen då vi släppte vår första egna hållbarhetsrapport. Rapporten är framtagen enligt Global Reporting Initiative (GRI) som fastställt riktlinjer för organisationer som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.

Rapporten har tagits fram som en redovisning av det strategiska arbete som sker både internt och externt för att på ett transparent sätt dela med sig av föreningens styrkor och svagheter inom hållbarhet, genom att fokusera på den gemensamma påverkan vi har på samhället utifrån ett socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv.

Rapporten påvisar styrkor och synliggör de risker som identifierats för att vara en relevant kraft över tid och sedan vi började arbeta med GRI-rapporten har vi tagit flera kliv mot att bli en mer hållbar förening. Det som framkom i rapporten 2017/18 var bland annat en bidragande faktor till den omstart klubben gjort på flick- och damverksamheten, där vi genom flera aktiviteter agerat för att nå långsiktiga jämställdhetsmål.

Våra hållbarhetsrapporter