Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Söndag Sön 28 November Nov
Idag 30 November Nov
Torsdag Tor 2 December Dec
Fredag Fre 3 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Tisdag Tis 4 Januari Jan
Onsdag Ons 5 Januari Jan

En ren arena och vårt miljöarbete

I konceptet En ren arena har vi fyra större fokusområden. Vi har arbetat med dessa frågor under en längre tid men för att ge dem mer kraft har vi nu kombinerat dem i ett övergripande miljökoncept.

Vi har fler projekt antingen redan genomförda eller som är på gång i för att minska energiförbrukningen i arenan.

- Vi har ökat isoleringen mellan kalla och varma utrymmen såsom restaurang och isen.

- Vi har värmeväxlare mellan in- och utgående luft för minska värmeutsläpp.

- Vi har timers på lamporna i alla konferensrum.

- Vi har rörelsesensorer för lamporna på våra toaletter.

- När vi byter ut utrustning i köket väljer vi energisnåla och ergonomiska alternativ.

- Vi har bytt från elektrisk uppvärmning till fjärrvärme.

- På nattetid när isen inte används så har den en högre temperatur.

- Ljusstyrkan minskas i hela arenan när den inte används.

- Vi håller på att byta ut alla arenans halogenlampor till LED-lampor.

- Vi planerar vårt driftschema minst en vecka i förväg för att så många system som möjligt endast ska behöva vara igång när de faktiskt används.

 

 Summering miljö:

17/18

18/19

19/20

Värme GWh

1.15

0.86

0.90

Elförbrukning GWh

3.50

3.77

3.22

Vattenförbrukning m3

15 000

14 880

12 337

Utsläpp (omfång 1 & 2)

0

0

0

Återvunnet avfall*

40.98

41.54

56.65

Energiåtervinning

56

48.7

20.1

 *En del avfall transporterar vi direkt till lokala återvinningsstationer.

Ett energi- och vatteneffektivt isanläggning

Under sommaren 2019 samt 2020 installerade vi en ny isanläggning i arenan som minskat både energi- och vattenförbrukning. Den is som samlas upp på sen och som tidigare tömdes utomhus samlas nu i en isbrunn där vattnet filtreras och sedan används för att göra ny is. Alla pumpar i kylsystemet är nu flexibla för att kunna låta oss använda den energi som vi behöver för stunden. Det nya systemet sparar på energi och vatten men har också sparat in på bland annat plast som tidigare hamnat i naturen (plast från produkter som tidigare samlats upp på isen).

Avfall

Vi återvinner alla våra avfall. De som inte återvinns omvandlas till biogas och används till uppvärmning eller el i och runt Gävle. Vi återvinner i elva olika kategorier. 

Hygien

Under pandemin blev vikten av en god hygien viktigare än någonsin. Vi har bemött utmaningen bland annat genom att placera ut ännu fler hygienprodukter såsom handsprit i våra lokaler samt haft system på plats för att skydda våra besökare och minska smittspridning i restaurangen och arenan.