• Huvudsponsorer

2 000 barn intar Gavlerinken – för att fira Barnkonventionens dag

19 november 2018 12:45
En bra start

Den 20 november bjuder En bra start in 2 000 barn till Gavlerinken för att fira Barnkonventionens dag. Huvudsyftet: Belysa alla barns rätt att oavsett bakgrund behandlas med respekt och att få komma till tals.


Brynäs IF driver tillsammans med föreningens huvudpartners (Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget, Sandvik Coromant, Gävle kommun och Bauer) och officiella partners (Gävle Energi, Intersport, Gevalia, Clockwork och Billerud Korsnäs) den sociala verksamheten En bra start.

Verksamheten pågår dagligen med olika aktiviteter, stora som små – men alla med syftet att vara en positiv kraft i samhället för barn och unga.

En av de största enskilda aktiviteterna är firandet av Barnkonventionens dag.

Sedan En bra start initierades i samband med att UNICEF Sverige blev social partner till föreningen, har FN:s konvention om barns rättigheter firats i Gavlerinken.

Den 20 november gör vi det för fjärde året i följd.

-För oss är det självklart viktigt att barnens rättigheter är i fokus, därför kommer kommunstyrelsen att delta i firandet av Barnkonventionens dag i Gavlerinken, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.

-Vi på LF är otroligt stolta över att kunna bidra till att möjliggöra Barnkonventionens dag-firandet i Gavlerinken. Vi månar om att skapa förutsättningar för en bättre framtid för barn och unga och den här dagen är ett led i det, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg.

Syftet med att En bra start arrangerar Barnkonventionens dag är primärt att utbilda skolelever om sina rättigheter och vikten av att Barnkonventionen efterlevs.

Arbetet är dessutom inte bara begränsat till den enskilda dagen.

Skolklasser och elever i Gävle kommun har under flera månader arbetat med specifika uppdrag som sedan presenteras på scenen i Gavlerinken. Tidigare år har det innefattat ett världsrekord i matematik – nu handlar det om utbildning i miljöfrågor.

-I år har vi ett miljöfokus på alla våra uppdrag och riktar blicken mot miljö utifrån ett barnkonventionsperspektiv samt Gävle kommuns prioriterade hållbarhetsfrågor. Den röda tråden/temat är: ”Var en bra kompis – mot dig själv, andra och omgivningen runtomkring dig”. Miljön är otroligt viktig för oss allihop. Utan en levande planet har vi ingen framtid som samhälle, säger En bra starts verksamhetschef Pernilla Dalborg.

Nytt för i år är också att skolelever från Gimo kommer att delta under dagen.

-I och med Sandvik Coromants samarbete med En Bra Start som inleddes för två månader sedan känns det helt naturligt att vi ska ge skolelever i vår närmiljö möjligheten att vara med. För oss känns det viktigt att alla barn har rätt att växa upp i en säker och inkluderande miljö med möjlighet till god utbildning. Aktiviteten kring Barnkonventionens dag är ett bra tillfälle där utvecklingen kan stärkas genom gemenskap, säger Per Sjöqvist, tf platschef Sandvik Coromant i Gimo.

En rolig detalj i sammanhanget är att det i år är precis på dagen 29 år sedan FN:s generalförsamling röstade igenom Barnkonventionen (20 november 1989).

Det var då första gången som barns intressen uttryckligen formulerades i form av mänskliga rättigheter.

Nu har den sedan den 13 juni 2018 (börjar inte gälla förrän 1 januari 2020) röstats igenom som svensk lag – och är alltså en av alla positiva krafter En bra start verkar för.

-Det känns både roligt och viktigt och vara med och skapa en dag där barnen i Gävle lär sig mer om sina rättigheter och tillsammans jobbar med ett så viktigt ämne. Att skapa både kunskap, intresse och möjlighet till dialog runt barns rättigheter och hållbarhet är att satsa på framtiden. Det är vi stolta över att kunna vara en del av tillsammans med Brynäs, En bra start och deras partners, säger Robert Lipskog, VD Bilbolaget Personbilar Gävleborg.

Barnkonventionen består av 54 artiklar, som alla utgör en helhet för barn rättigheter. En bra start har valt att fokusera arbetet extra mycket kring fyra av dem:

  1. Att alltid utgå ifrån barnens bästa

  2. Barns rätt till att bli hörda och ha åsiktsfrihet.

  3. Barns rätt till utbildning

  4. Barns har rätt till lek, vila och fritid

Detta ges konkret uttryck kring Barnkonventionens dag, då vi bland annat ser till barnens rätt att bli hörda i form av en referensgrupp av skolelever som är med och beslutar kring aktiviteter och upplägg för dagen.

-Barnen är i allra högsta grad med och beslutar hur deras dag ska vara. Det enda önskemålet vi inte lyckats infria är Justin Bieber eller Beyoncé som artist. Det är jätteviktigt att vi får barnens feedback så att vi kan göra en värdefull och rolig dag för dem, säger Pernilla Dalborg.

Program för dagen

Var?

Gavlerinken, Gävle

När?

8.30-14.30 - en serie olika aktiviteter i arenagångarna och entréhallen.

11.00-12.20 – scenprogram