• Huvudsponsorer

Förlängt huvudpartneravtal med Länsförsäkringar Gävleborg

26 mars 2020 11:00
Brynäs

De har tillhört vår högsta partnernivå sedan 2014.

Nu förlänger Länsförsäkringar Gävleborg sitt huvudpartnerskap med Brynäs IF och En bra start.


— Vi är såklart högst tacksamma över att Länsförsäkringar Gävleborg fortsätter och förstärker sitt huvudpartnerskap med Brynäs IF och En bra start. Det betyder mycket för hela föreningen och alla våra verksamhetsdelar. Vi befinner oss som övriga världen i ett exceptionellt läge och då behöver vi som alla andra aktörer starka och långsiktiga partners. Därför är vi extra glada i dag, säger Johan Cahling, Brynäs IF:s direktör för varumärke och hållbarhet.

Länsförsäkringar Gävleborg har en ambition att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar i Hälsingland och Gästrikland.

Genom partnerskapet med Brynäs IF driver Länsförsäkringar tillsammans med övriga partners på huvud- och officiell partnernivå den sociala verksamheten En bra start.

Den handlar om just att skapa en trygghet för barn och unga genom att med hjälp av olika aktiviteter verka för att de får en bra start i livet.

— Länsförsäkringar Gävleborg har funnits i över 165 år och vi är långsiktiga i våra engagemang. Partnerskapet med Brynäs IF lutar också mot vår vision om ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt. Vi är beslutsamma om att, tillsammans med Brynäs IF och andra starka regionala partners, fortsätta vidareutveckla och förstärka En bra start. Genom den verksamheten skapar vi både lokal och, över tid, regional nytta och sysselsättning för barn och unga, säger Per-Ove Bäckström, VD, Länsförsäkringar Gävleborg.

Huvudpartnerskapet med Länsförsäkringar Gävleborg bidrar till Brynäs IF:s finansiella stabilitet och fortsatta möjligheter att sträva mot visionen om att uppfylla vinnare både på och utanför isen.

— Huvudpartnerskap bidrar stort till både vår hockey- och sociala verksamhet. Det ger oss därmed möjligheter att fortsätta vara en ishockeyklubb på högsta nivån i Sverige samtidigt som vi också utövar ett aktivt samhällsarbete i En bra start. Inom det sociala arbetet är LF Gävleborg dessutom både en strategisk och operativ partner, dels genom sin plats i verksamhetens styrgrupp och dels genom att aktivera sina medarbetare i flera av våra aktiviteter. Sammantaget är LF en fantastisk partner för helheten Brynäs IF, säger Johan Cahling.

Per-Ove Bäckström fortsätter:

— Ingången i vårt huvudpartnerskap är främst En bra start och det sociala arbetet Brynäs IF bedriver. Samtidigt är det så att kraften till En bra start föds genom ishockeyn och den position Brynäs IF har hos människor i vår region och över hela Sverige. Ju bättre Brynäs IF mår på isen med båda representationslagen desto mer kraft adderas till En bra start och det viktiga arbete som görs för barn och unga. För oss som företag är det också viktigt att Brynäs IF fortsätter att vidareutveckla sin satsning på hockey för flickor, damer och en mer jämställd hockey i regionen.

Avtalsförlängningen gäller ett år, med en avsikt att under året skapa en gemensam plattform för ett längre samarbete.