• Huvudsponsorer

Här ska två skolor bli en

29 mars 2017 13:47
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
En bra start

Under tisdagen var En bra start delaktiga i en friluftsdag och anordnade aktiviteter åt cirka 90 elever från två olika skolor som nu ska slås ihop och bli en.


Brynäs IF skapar samhällsnytta genom verksamheten En bra start. Tillsammans med UNICEF, Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar Brynäs IF för att alla barn och unga ska få en bra start i livet. Ett område inom En bra start är skolsamverkan som handlar om att bidra till en tryggare och lugnare skolmiljö. Under tisdagen var En bra start delaktiga i en friluftsdag och utnyttjade Gavlerinken Arenas många ytor för att anordna aktiviteter åt eleverna från Lilla Sätraskolan och Ulvsäterskolan. Omkring 90 barn tillsammans med några lärare från de båda skolorna deltog i aktiviteter som frågesport, rundvandring på arenan, spontanlek på is och sammarbetsövningar.

Det var Hannah Fahlgren, biträdande rektor på Sätraskolan, som kontaktade En bra start och frågade om verksamheten kunde bidra med aktiviteter till en friluftsdag för blivande fjärdeklassare från Lilla Sätraskolan och Ulvsäterskolan. När eleverna gör övergången från lågstadiet till mellanstadiet slås tredjeklassarna på de båda skolorna ihop till en skola – Lilla Sätraskolan. Syftet med aktiviteterna var att eleverna skulle få träffas i en positiv miljö, lära känna varandra och lära sig vikten av att samarbeta inför de kommande skolåret då två skolor ska bli en.

”Det var roligt att få förfrågan om att vara delaktiga i skolornas friluftsdag och framförallt att få vara med och bidra till en positiv och naturlig övergång för eleverna. Lärarna var helt fantastiska och det är bra att barnen kan omges av bra förebilder. Vi gör gärna det igen om det kommer fler sådana förfrågningar. När skolor hör av sig så försöker vi alltid lösa det utefter bästa förmåga i samarbete med skolan” Berättar Alex och Kristian som är aktivitetsansvariga för En bra start.