Tisdag Tis 16 Mars Mar
Torsdag Tor 18 Mars Mar
Lördag Lör 20 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Onsdag Ons 31 Mars Mar
Torsdag Tor 1 April Apr
Lördag Lör 3 April Apr
Tisdag Tis 6 April Apr
Fredag Fre 9 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Söndag Sön 18 April Apr
Lördag Lör 11 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt

Styrelseval vid Brynäs IF:s årsmöte 2021

4 maj 2021 08:00
BRYNÄS

Vid Brynäs IF:s årsmöte 2021 skall, enligt Brynäs IF:s stadgar, val ske av tre styrelseledamöter för en tid av två år, ordförande för en tid av ett år samt två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.


Valberedningen har, vilket åläggs via §28 i stadgarna, haft samtal med samtliga ledamöter och revisorer vars mandatperiod går ut. Valberedningen har även samtalat med ledamöterna vars mandatperiod ej utgår.

Ordförande Jürgen Lorenz mandatperiod utgår vid årsmötet. Jürgen Lorenz har avböjt att kandidera för ytterligare en mandatperiod.

Två styrelseledamöter, vars mandatperiod utgår vid årsmötet, Malin Eriksson och Per-Johan Johansson vill kandidera till ytterligare en mandatperiod. Den tredje ledamoten, Mats Östling, avböjer omval.

Villkoren för valbarhet till Brynäs IF:s styrelse framgår av §21 i Brynäs IF:s stadgar där det sägs att myndig medlem i föreningen är valbar vid årsmötet. Medlem som är anställd inom föreningen är dock inte valbar till styrelse, valberedning eller revisor.

Föreningens röstberättigade medlemmar har, fram till fyra veckor innan ordinarie årsmöte, möjlighet att inkomma med förslag till styrelseledamöter i Brynäs IF, i enlighet med §28 i Brynäs IF:s stadgar.

Underlag för valberedningen

Valberedningen ser gärna att nominerande medlemmar sammanställer den nominerades meriter och argumenterar varför just vederbörande bör väljas till styrelsen i Brynäs IF.

Medlemmars förslag sänds, via nedanstående webformulär, till Brynäs IF:s valberedning. NOMINERINGSFORMULÄR

Jonas Östblom, [email protected] 070-601 94 34

Jörgen Johansson, [email protected] 070-285 17 13

Tony Holm, [email protected] 070-570 82 85

Med vänliga hälsningar

Jonas Östblom Valberedningens ordförande