• Huvudsponsorer

Fredag Fre 27 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Tisdag Tis 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Fredag Fre 4 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Fredag Fre 11 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Idag 20 Oktober Okt
Onsdag Ons 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt
Onsdag Ons 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 31 Oktober Okt
Lördag Lör 2 November Nov
Torsdag Tor 14 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Söndag Sön 17 November Nov
Torsdag Tor 21 November Nov
Fredag Fre 22 November Nov

Brynäs IF släpper GRI Hållbarhetsrapport – fokus på vår gemensamma framtid och att skapa vinnare på och vid sidan av isen

2 november 2018 14:09
Brynäs

Brynäs IF tar i dag ytterligare ett stort steg mot en framtid med vinnare på och utanför isen genom att släppa sin egen hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative (GRI) som fastställt riktlinjer för organisationer som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.


Rapporten har tagits fram för att på ett strukturerat och transparant sätt dela med sig av föreningens styrkor och svagheter genom att fokusera på den gemensamma påverkan vi har på samhället utifrån ett socialt, miljömedvetet och ekonomiskt perspektiv.

-Vi startade vår hållbarhetsresa med En bra start (EBS) som är ett samhällsarbete vi är väldigt stolta över. I aktiviteter kopplat till det arbetet har i år 18 644 barn och unga deltagit. Vår arena är även ”grön” då vi använder oss enbart av förnybar energi och tar ansvar för vårt avfall med målsättningen att minimera vår miljöpåverkan, säger Johan Cahling, Brynäs direktör för varumärke och hållbarhet.

-Vi behöver arbeta mer fokuserat med frågor som rör hållbarhet för att vara relevanta för inte minst samhället omkring oss, men även för att skapa en stark och stabil framtid för Brynäs IF.

Cahling fortsätter:

-Så som Brynäs och hockeyklubbar bedrivits fram till i dag kommer inte att fungera över tid framöver. Världen och samhället förändras. Det finns ett antal globala megatrender som klimatförändringar, inkludering och jämställdhet men också lokala utmaningar som hög ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, olika beroenden och utanförskap bland unga som vi också måste arbeta med. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka ner djupare i och som är otroligt viktiga för att vi ska fortsätta vara relevanta.

Rapporten är framtagen som en redovisning av det strategiska arbete som sker både externt och internt.

Den påvisar styrkor och synliggör de risker som identifierats mot att vara en relevant kraft över tid.

Rapporten som gäller säsongen 17/18 har redan resulterat i flera aktiviteter såsom bland annat att föreningen nu fokuserar ännu mer på flick- och damverksamheten för att nå långsiktiga jämställdhetsmål.

-Vi strävar efter att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet och gå före i viktiga frågor. Vi är ett stort idrottsvarumärke som har ett stort ansvar och vill vara med och påverka samhället i positiv riktning, lokalt och nationellt. Inom några år ska hållbarhet genomsyra allt vi gör, från det sportsliga till att vara en stark kraft i samhället. Nästa steg är att samla styrelse, ledningsgrupp och personal för att arbeta fram långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål för Brynäs IF och respektive avdelning.

-Därefter kommer varje avdelning inom föreningen att skapa strategier och arbeta för att nå dessa de kommande åren. Hållbarhetsarbetet stärker oss som förening, gör oss mer attraktiva för företag och ska göra så att vi ökar lönsamheten samtidigt som vi skapar större värde för människor, samhället och våra medlemmar såklart. Transparens är en av ledstjärnorna i detta arbeta och innebär att omvärlden ska kunna ha god insyn i Brynäs hållbarhetsarbete.

Höjdpunkter ur rapporten:

• Varför hållbarhet är viktigt för en hockeyförening

• Verksamhetens fyra kärnområden En bra start, Morgondagens Brynäsare, SDHL & SHL

• Tydligare miljömål för att minska miljöpåverkan utifrån vattenanvändning, avfall, fjärrvärmeanvändning & elförbrukning

Brynäs hållbarhetsarbete kommer från och med nu, bland annat, att redovisas i en årlig hållbarhetsrapport. Den första hittar du här. Svensk version kommer inom kort.