• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 23 Januari Jan
Lördag Lör 25 Januari Jan
Tisdag Tis 28 Januari Jan
Torsdag Tor 30 Januari Jan
Fredag Fre 31 Januari Jan
Lördag Lör 1 Februari Feb
Tisdag Tis 11 Februari Feb
Torsdag Tor 13 Februari Feb
Fredag Fre 14 Februari Feb
Lördag Lör 15 Februari Feb
Tisdag Tis 18 Februari Feb
Idag 19 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Söndag Sön 23 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Tisdag Tis 3 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar

Brynäs IF släpper GRI Hållbarhetsrapport – fokus på vår gemensamma framtid och att skapa vinnare på och vid sidan av isen

2 november 2018 14:09
Brynäs

Brynäs IF tar i dag ytterligare ett stort steg mot en framtid med vinnare på och utanför isen genom att släppa sin egen hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative (GRI) som fastställt riktlinjer för organisationer som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.


Rapporten har tagits fram för att på ett strukturerat och transparant sätt dela med sig av föreningens styrkor och svagheter genom att fokusera på den gemensamma påverkan vi har på samhället utifrån ett socialt, miljömedvetet och ekonomiskt perspektiv.

-Vi startade vår hållbarhetsresa med En bra start (EBS) som är ett samhällsarbete vi är väldigt stolta över. I aktiviteter kopplat till det arbetet har i år 18 644 barn och unga deltagit. Vår arena är även ”grön” då vi använder oss enbart av förnybar energi och tar ansvar för vårt avfall med målsättningen att minimera vår miljöpåverkan, säger Johan Cahling, Brynäs direktör för varumärke och hållbarhet.

-Vi behöver arbeta mer fokuserat med frågor som rör hållbarhet för att vara relevanta för inte minst samhället omkring oss, men även för att skapa en stark och stabil framtid för Brynäs IF.

Cahling fortsätter:

-Så som Brynäs och hockeyklubbar bedrivits fram till i dag kommer inte att fungera över tid framöver. Världen och samhället förändras. Det finns ett antal globala megatrender som klimatförändringar, inkludering och jämställdhet men också lokala utmaningar som hög ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, olika beroenden och utanförskap bland unga som vi också måste arbeta med. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka ner djupare i och som är otroligt viktiga för att vi ska fortsätta vara relevanta.

Rapporten är framtagen som en redovisning av det strategiska arbete som sker både externt och internt.

Den påvisar styrkor och synliggör de risker som identifierats mot att vara en relevant kraft över tid.

Rapporten som gäller säsongen 17/18 har redan resulterat i flera aktiviteter såsom bland annat att föreningen nu fokuserar ännu mer på flick- och damverksamheten för att nå långsiktiga jämställdhetsmål.

-Vi strävar efter att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet och gå före i viktiga frågor. Vi är ett stort idrottsvarumärke som har ett stort ansvar och vill vara med och påverka samhället i positiv riktning, lokalt och nationellt. Inom några år ska hållbarhet genomsyra allt vi gör, från det sportsliga till att vara en stark kraft i samhället. Nästa steg är att samla styrelse, ledningsgrupp och personal för att arbeta fram långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål för Brynäs IF och respektive avdelning.

-Därefter kommer varje avdelning inom föreningen att skapa strategier och arbeta för att nå dessa de kommande åren. Hållbarhetsarbetet stärker oss som förening, gör oss mer attraktiva för företag och ska göra så att vi ökar lönsamheten samtidigt som vi skapar större värde för människor, samhället och våra medlemmar såklart. Transparens är en av ledstjärnorna i detta arbeta och innebär att omvärlden ska kunna ha god insyn i Brynäs hållbarhetsarbete.

Höjdpunkter ur rapporten:

• Varför hållbarhet är viktigt för en hockeyförening

• Verksamhetens fyra kärnområden En bra start, Morgondagens Brynäsare, SDHL & SHL

• Tydligare miljömål för att minska miljöpåverkan utifrån vattenanvändning, avfall, fjärrvärmeanvändning & elförbrukning

Brynäs hållbarhetsarbete kommer från och med nu, bland annat, att redovisas i en årlig hållbarhetsrapport. Den första hittar du här. Svensk version kommer inom kort.