Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Onsdag Ons 29 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Lördag Lör 8 Januari Jan
Tisdag Tis 11 Januari Jan
Torsdag Tor 13 Januari Jan
Fredag Fre 14 Januari Jan
Lördag Lör 15 Januari Jan
Tisdag Tis 18 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Fredag Fre 21 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Lördag Lör 5 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Fredag Fre 25 Februari Feb

Lägesrapport från styrelsemöte 29 november

29 november 2021 14:00
Lägesrapport, styrelse, Brynäs IF
Brynäs

Under föregående vecka var det återigen dags för Brynäs IF:s styrelse att samlas för ett ordinarie styrelsemöte i Monitor ERP Arena. Hela styrelsen deltog och dessutom representerades valberedningen genom ordförande Conny Jonsson.


Innan kvällens styrelsemöte startade deltog styrelsen tillsammans med klubbledningen i en workshop på temat: föreningens framtida publikstrategi. Ett mycket spännande arbete har inletts av organisationen och styrelsen var efter workshopen eniga i beslutet att arbetet ska fortsätta i riktningen som påbörjats. Mer om den framtida publikstrategin och dess innehåll kommer kommuniceras till föreningens medlemmar framöver.

– Organisationen har gjort ett gediget arbete och jag tycker verkligen att vi idag har sett bevis på hur föreningen går framåt i en ny riktning. En fullsatt arena hemma i derbymatchen mot Leksand gav många av oss en påminnelse om hur arenan verkligen kan koka och leva upp, det ska vi ta fasta vid och med tålamod och långsiktighet ska vi bygga och implementera den nya publikstrategin, säger Magnus Kangas, ordförande i Brynäs IF.

Efter workshopen startade styrelsens ordinarie styrelsemöte. Mötet inledes av ordförande Magnus Kangas som hälsade alla välkomna och gav en kort överblick av agendan för mötet. Sedan gav föreningens klubbdirektör och arenabolagets vd Håkan Svedman en redogörelse över verksamhetens och organisationens nuläge samt prioriteringar för närmsta perioden framöver.

Därefter presenterade ekonomichef Per Johansson ekonomiskt utfall till dags dato och styrelsen gavs en uppdaterad prognos för innevarande verksamhetsår. Vi kan återigen belysa att ekonomin i föreningen är fortsatt ansträngd och organisationen fortsätter jobba kostnadsmedvetet och håller full prioritet för att öka och bibehålla intäkter.

– Det känns otroligt bra att vi med Håkan vid rodret kan konstatera att en känsla av arbetsro och trygghet har börjat infinna sig i organisationen. Vi ska ha med oss att det är en organisation som har haft ett utmanande år på många sätt, men det känns fint att vi börjar lämna det bakom oss och vi kan i stället lyfta fram att en stor förändringsresa nu är påbörjad. Vi i styrelsen tillsammans med klubbledningen ska och vill sikta högt. Föreningens ekonomiska muskler är stretchade, därför krävs det både effektiva och smarta lösningar för att vi ska få bästa utväxling i vår pågående förändring. Framför allt måste vi vara tålmodiga och visa tillit till processen och vår strategi, säger Kangas.

Efter klubbdirektör och ekonomichef stod sportsliga organisationen på agendan. Föreningens två sportchefer Erika Grahm och Johan Alcén gav en lägesrapport över hela den sportsliga verksamheten. Dessutom presenterade sportcheferna hur strategin ser ut för att säkra SHL-kontraktet under pågående säsong och hur arbetet inför kommande säsong fortskrider.

– Att säkra att Brynäs IF spelar i SHL är vår absolut högsta prioritet, därför är vi i styrelsen eniga om att klubbdirektör och den sportsliga ledningen ska ha mandat och utrymme för att snabbt agera. Marknaden är utmanande och många bitar ska falla på plats, men idag har en enig styrelse beslutat att ge sportcheferna ytterligare ekonomiska resurser för att möjliggöra eventuella investeringar i den sportsliga verksamheten berättar Magnus Kangas, ordförande Brynäs IF.

Förändringar inför extra årsmötet

Ett extra årsmötet för föreningens medlemmar kommer äga rum måndagen 29 november klockan 18.00.

Tidigare har styrelsen och valberedningen kommunicerat att det skulle hållas ett extra fyllnadsval vid det extra årsmötet. Så blir det inte, i samspråk med valberedningen och med hänvisning till nuvarande stadgar planeras fyllnadsvalet i stället ske vid kommande ordinarie årsmöte, under försommaren 2022.

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till söndagen 19 december.

Vill du komma i kontakt med Brynäs IF styrelse går det bra att mejla till respektive ledamot, se mejladresser nedan.

Här är Brynäs IF:s styrelse verksamhetsåret 2021/22:

Ordförande: Magnus Kangas - [email protected]

Ledamöter: Elin Lith - [email protected] , Jonny Stridh - [email protected], Hans-Göran Karlsson - [email protected], Robert Lipskog - [email protected] .

Adjungerade ledamöter: Lise-Lotte Swing - [email protected], Markus Aujalay - [email protected]

Vill du komma i kontakt med Brynäs IF:s valberedning kan du mejla till [email protected]