• Huvudsponsorer

Påminnelse: Kallelse till årsmötet 2019

3 juni 2019 09:30

Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, tisdagen den 18 juni 2019 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.


Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs mer föreningens stadgar här.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 30 dagar före mötet (senast 20 maj 2019). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till [email protected] eller till postadress; Brynäs IF Gavlehovsvägen 13 806 33 Gävle, märk brevet "Motion årsmöte".

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på Brynäs kansli i Gavlerinken Arena.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år.

Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2018.