Kommuniké angående parkeringsläget runt Monitor ERP Arena
Publicerad: 2023-09-21
Brynäs IF har länge driftat parkeringen mellan Monitor EPR Arena och GTK-hallen samt grusparkeringen bakom Gunder Hägg-stadion på uppdrag av Gävle kommun. Marken som ägs av kommunen har varit i behov av underhåll och föreningen har sett ett växande behov av strukturerade insatser för att utveckla parkeringsytorna och besöksflöden runt Gavlehovsområdet. I våras fattade föreningen ett beslut att överlåta nyttjande rätten av parkeringsytorna då kostnaderna har överstigit intäkterna och det ideella engagemanget har varit krävande för föreningens ungdomsledare.

Den plan som Gävle kommun och Gävle parkeringsservice presenterade för ett övertagande av ytorna ansåg vi skulle förstärka upplevelsen för besökarna i samband med matcher och event och gynna Brynäs IF. Inledningsvis upplever vi att dialogen har varit god under processen med alla berörda partner och övertagandet har också nu sedan en tid tillbaka varit klart.  

Sedan dess har vi väntat på beskeden tålmodigt om hur detta skulle komma att påverka våra matcher och event för våra besökare. Under tiden har vi frekvent påtalat våra synpunkter i utformandet av ny struktur och den senaste tiden har processen också fortskridit i en takt att man i media nu kunde ta del av nya rutiner under tisdagen. Rutinerna betyder att en timtaxa införs och att samtliga ytor blir betalparkering dygnet runt, något som också kommer att träda i kraft för våra besökare från och med fredag.  

Vi hade önskat att detta hade kunnat kommunicerats gemensamt med en längre framförhållning än samma vecka som seriepremiärer och har en förståelse för att detta berör våra besökare.  

Brynäs IF vill klargöra att man inte har någonting med prissättningen att göra, däremot har vi framfört våra synpunkter och kommer att fortsätta att göra detsamma. Det råder också en del frågetecken, bland annat vad som anses klassas som evenemangstaxa. Men vår bedömning utifrån vad vi får information om är att det endast är under tiden våra representationslag spelar som evenemangstaxa gäller. 

Vi kommer fortsatt driva dialogen om goda parkeringslösningar för våra besökare - just nu är läget så som beskrivs, att betalparkering gäller från och med fredag. Alla loge- och avtalskunder som har avtalad parkeringslösning med Brynäs IF kommer att kontaktas personligen, vi har en positiv tilltro till att kunna hitta lösningar där avtal upprätthålls. 

Som alltid och i enlighet med vår miljöpolicy uppmanar vi alla våra besökare att cykla eller åka buss till våra matcher. 

Huvudpartners
Officiella Partners
Utvecklingspartners
Officiell Drivmedelspartner