En bra start – för alla barn
Publicerad: 2014-05-21

Till hösten kommer Brynäs IF att starta upp ett helt nytt verksamhetsområde i föreningen. Det nya verksamhetsområdet, som görs i samarbete med UNICEF kommer att heta En bra start. En bra start börjar som ett treårigt projekt, men målet är att det sedan blir en del Brynäs IF:s ordinarie verksamhet.

En bra start riktar sig till alla barn, och där kommer Brynäs IF:s sociala arbete att samlas. Verksamheten består av fyra delområden: Skolor & fritidsklubbar, Ledarskapsakademin, Lek & aktivitet och Första jobbet.
– Brynäs IF brinner för barn och ungdomar och det här känns oerhört inspirerande, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör. Som ett starkt och modernt idrottsvarumärke är det också naturligt för oss att ta ett större socialt ansvar, och nu är det rätt i tid att göra det. Det finns också en stor efterfrågan bland våra befintliga och potentiella partners att vara med och bidra till allmän nytta via Brynäs IF.

Inget nytt
Att arbeta socialt är inget nytt för Brynäs IF utan det har alltid varit en del av föreningens verksamhet. I Läkerol Arena finns till exempel Utsikten, en loge för 16 personer som varje match och event i arenan fylls av barn och familjer från Länssjukhusets barnklinik. Sedan flera år tillbaka besöker även Brynässpelare barnkliniken minst en gång per år. Brynäs IF har också samarbetat med särskolan, andra skolor i Gävle kommun samt föreningar som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. 
– En bra start är en vidareutveckling av det arbete vi redan gör, säger Johan Cahling. Nu tar vi nästa steg då vi etablerar vårt sociala arbete som ett nytt område i föreningen där vi ska arbeta för alla barn i Gävle kommun. Ensam är ingen stark, det här ska vi självklart göra tillsammans med andra aktörer.

En bra start

Brynäs IF ska nu arbeta på ett mer strukturerat och organiserat sätt med dessa frågor och väljer därför att starta upp ett helt nytt verksamhetsområde i föreningen. En bra start ska arbeta långsiktigt och med kontinuitet för att fler barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Verksamheten ska stödja eldsjälar, ledare och lärare samt skapa konstruktiva, roliga och lekfulla aktiviteter för barnen på deras hemmaplan. Verksamheten kommer också arbeta för att få ut ungdomar i jobb. En bra start görs tillsammans med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med en massa andra goda krafter och föreningar. 

Johan Cahling, vice klubbdirektör Brynäs IF

 – När vi är ute i samhället ser vi att det finns många fantastiska eldsjälar som lägger ner sin själ i att barn ska ha det bra här i Gävle och vår region, säger Johan Carling. Det är dessa fantastiska personer som vi nu vill ge ytterligare kraft.
– Just nu arbetar vi för fullt med verksamhetsutveckling och är ute och träffar olika tänkbara partners till verksamheten. Vi möter ett stort engagemang och det är tydligt att många brinner för att alla barn ska få en bra start, och många vill också vara med och bidra på olika sätt. Samtidigt vet vi att behovet av goda förebilder, ledare och konstruktiva aktiviteter för barn är stort i Gävle och vår region. Känslan är att det här kommer att bli riktigt bra.

En bra start kommer att finansieras genom stiftelser, fonder och nya partners som går in som huvudpartner och officiell partner till Brynäs IF. Efter sommaren kommer en verksamhetsledare att anställas och i höst kommer verksamheten att starta upp.

Finns det någon risk att En bra start kommer att ta pengar och fokus från föreningens ishockeyverksamhet?
- Tvärtom. Dessa områden samspelar och bygger varandra, säger Johan Cahling. Vi är dessutom en förening som är beroende av stora sponsorskap från företag för att ha möjlighet att bedriva hockeyverksamhet och i dessa företag ligger hållbarhetsarbetet och frågor som mångfald och socialt ansvarstagande högst upp på agendan. Tillsammans med UNICEF och starka partners ska vi bidra så att fler barn får en bra start på sina liv. 

Basen i verksamheten blir det arbete som sker lokalt i Gävle och regionalt i Gävleborg. För UNICEF är En bra start också ett långsiktigt och globalt pilotprojekt med målsättningen att skapa en modell och förebild för hur UNICEF via idrottsföreningar i andra städer och länder kan arbeta för att fler barn kan få det bättre.

Läs mer om En bra start

 

Brynäs IF