Onsdag Ons 29 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Fredag Fre 15 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Idag 22 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Fredag Fre 19 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov

Information från valberedningen

9 juli 2021 09:15
Valberedningen informerar, information från valberedningen
Brynäs

Information till medlemmar i Brynäs IF.


Valberedningen har tagit emot besked om att styrelseledamöterna Ulrika Spåls och Joakim Carlsson avsäger sig sina respektive styrelseplatser per den 8 juli 2021.

Det innebär att fyllnadsval av två platser som ledamöter i styrelsen ska göras och förslagsvis sker detta vid det extra årsmöte som beslutats att genomföras den 29 november 2021. Vi ber att få återkomma med formell kallelse till extra årsmöte och kompletterande information om hur valet kommer att gå till samt vårt förslag på kandidater.

Fram till och med att de två fyllnadsvalen är genomförda, avser Brynäs IF:s styrelseordförande Magnus Kangas att sammankalla Markus Aujalay och Lise-Lotte Swing som adjungerade styrelseledamöter, vilket sammanfattat innebär att de har möjlighet att bidra till fortsatt styrelsearbete men utan att ha rösträtt vid styrelsebeslut.

Vi vill rikta ett tack till Ulrika Spåls och Joakim Carlsson för den tid som de lagt ned för Brynäs IF.

Vänliga hälsningar valberedningen i Brynäs IF,

Conny Jonsson, ordförande ([email protected])

Emelie Ekholm ([email protected])

Anders Bäckström ([email protected])