• Huvudsponsorer

Alla handlingar inför årsmötet

11 juni 2019 08:00
Brynäs

Årsmöte tisdag 18 juni. Här är alla handlingar och all information.


Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2019 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs dagordningen här.

Enligt föreningens stadgar skall följande material finnas tillägngligt för medlemmarna inför årsmötet.

"En vecka före mötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna: Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem."

Här nedan kan material inför årsmötet laddas ner:

Verksamhets och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019

Årsredovisning 2018/2019 med revisiorernas berättelser

Valberedningens förslag inför årsmötet

Budget och verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår

Inskickade motioner inför årsmötet

Läs mer föreningens stadgar här

Info

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2018.

Varmt välkommen på årsmötet! Entré sker via huvudentrén i Gavlerinken.

För dig som inte kan vara på plats kommer årsmötet precis som förra året att sändas live via hemsidan.

Seriekort 2019/20

Funderar du över att teckna seriekort för kommande säsong? Klart du ska vara med i gemenskapen! Här hittar du all viktig information om våra nya erbjudanden.