• Huvudsponsorer

”Det var en väldigt upplysande föreläsning”

17 april 2017 12:30
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
Emelie Hübner
En bra start

Under tisdagskvällen träffades deltagarna i Ledarskapsakademin för att få en föreläsning om normer, genus och mänskliga rättigheter.


Brynäs IF skapar samhällsnytta genom verksamheten En bra start. Tillsammans med UNICEF, Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar Brynäs IF för att alla barn och unga ska få en bra start i livet.

Ett område inom En bra start är ledarskapsakademin. En utbildning som ger ideella föreningsledare en chans att vidareutveckla sitt ledarskap och fördjupa sig i aktuella frågeställningar tillsammans med andra goda ledare.

Under tisdagskvällen fick vårterminens deltagare i ledarskapsakademin besök av Helena Högström och Karl Nässén, strateger vid Gävle Kommun. Karl och Helena bjöd på en intressant föreläsning med workshops under tre timmars tid om normer i samhället, genus och mänskliga rättigheter. Målet med föreläsningen var att öka medvetenheten om de normer som finns och hur man kan arbeta med dem i idrottens värld, vad inkluderar människor och vad exkluderar dem? Deltagarnas förväntningar var att få ta med sig lärdomar och få motta kunskap med ett öppet sinne som dem sedan kunde applicera på sina egna föreningar.

Efter föreläsningens slut fick varje deltagare berätta vilka tankar som ämnet har väckt hos dem och vilka specifika lärdomar de tar med sig efter kvällen. Några röster under kvällen:
”Det var en väldigt upplysande föreläsning och det inte är ofta som man tänker på normer på ett sådant sätt”
”Nu ska jag se efter vad det finns för normer i min förening för det här har väckt en medvetenhet som tidigare inte fanns”.

-Att normer styr oss i vardagen är inget nytt. Det som är särskilt viktigt i en ledarroll är att vara medveten om detta och kunna reflektera över när dessa normer begränsar eller exkluderar barn på olika sätt. Eller när de normer vi agerar utifrån gör att vi faktiskt diskriminerar någon. Medvetna och kunniga ledare har möjlighet att agera för att skapa inkludering och öppenhet istället för exkludering. Därför är det ett viktigt ämne i vår utbildning säger Maria Sundman verksamhetsansvarig En bra start.