• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 14 Februari Feb
Lördag Lör 16 Februari Feb
Söndag Sön 17 Februari Feb
Torsdag Tor 21 Februari Feb
Lördag Lör 23 Februari Feb
Tisdag Tis 26 Februari Feb
Torsdag Tor 28 Februari Feb
Lördag Lör 2 Mars Mar
Tisdag Tis 5 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lördag Lör 9 Mars Mar
Tisdag Tis 12 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar

Den 18 juni är det årsmöte för Brynäs IF

21 maj 2018 11:30
Brynäs

Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena och nu är medlemmar välkomna att skicka in motioner till styrelsen och förslag till valberedningen...


Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs mer föreningens stadgar här >>>.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 30 dagar före mötet (senast 20 maj 2018). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till [email protected] eller till postadress; Brynäs IF Gavlehovsvägen 13 806 33 Gävle, märk brevet "Motion årsmöte".

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på Brynäs kansli i Gavlerinken Arena.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2017.

VALINFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET 2018

Valberedningen vill med denna text nedan informera om vilka personer i styrelsen vars mandatperiod utgår vid årsmötet 2018 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.

Ordförande (val på ett år)

Jürgen Lorenz står till förfogande för omval

Ledamöter (val på två år)

Peter Bergström står till förfogande för omval

Andreas Dackell står till förfogande för omval

Christer Johansson avböjer omval

Ledamöterna Malin Eriksson, Magnus Kangas och Mats Östling har ett år kvar av sina mandatperioder.

Nominering

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.
Myndig medlem som inte är anställd inom föreningen är valbar. Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Förslagen skickas till [email protected]

Med vänlig hälsning

Valberedningen Brynäs IF

Kjell Damberg, ordförande Olle Larsson Jonas Östblom