• Huvudsponsorer

Lördag Lör 29 September Sep
Tisdag Tis 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 4 Oktober Okt
Lördag Lör 6 Oktober Okt
Söndag Sön 7 Oktober Okt
Onsdag Ons 10 Oktober Okt
Lördag Lör 13 Oktober Okt
Onsdag Ons 17 Oktober Okt
Torsdag Tor 18 Oktober Okt
Lördag Lör 20 Oktober Okt
Söndag Sön 21 Oktober Okt
Onsdag Ons 24 Oktober Okt
Lördag Lör 27 Oktober Okt
Tisdag Tis 30 Oktober Okt
Onsdag Ons 31 Oktober Okt
Torsdag Tor 1 November Nov
Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Torsdag Tor 15 November Nov
Lördag Lör 17 November Nov
Söndag Sön 18 November Nov
Torsdag Tor 22 November Nov

Material inför Brynäs IF årsmöte

11 juni 2018 08:45
Brynäs

Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena. Här finns information att hämta inför årsmötet.


Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs dagordningen här >>>

Enligt föreningens stadgar skall följande material finnas tillägngligt för medlemmarna inför årsmötet.

"En vecka före mötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna: Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem."

Här nedan kan material inför årsmötet laddas ner:

Verksamhets och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 >>

Årsredovisning 2017/2018 med revisiorernas berättelser >>>

Valberedningens förslag inför årsmötet >>>

Budget och verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår >>>

Inskickade motioner inför årsmötet >>>

Läs mer föreningens stadgar här >>>.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2017.

Varmt välkommen till Brynäs IF:s årsmöte 2018 Måndag 18/6 kl 18.00 Entré via huvudentrén Gavlerinken Arena.

Före årsmötet hålls "Öppet Hus" i Gavlerinken mellan kl 13.00 - 18.00.

Under öppet hus finns en mängd aktiviteter på programmet; Vi bjuder på fika, minglar, rundvandring i arenan, träffa Brynäs-Tigern och ett antal spelare som är på plats för autografsignering kl 16.00