• Huvudsponsorer

Material inför Brynäs IF årsmöte

11 juni 2018 08:45
Brynäs

Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena. Här finns information att hämta inför årsmötet.


Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs dagordningen här >>>

Enligt föreningens stadgar skall följande material finnas tillägngligt för medlemmarna inför årsmötet.

"En vecka före mötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna: Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem."

Här nedan kan material inför årsmötet laddas ner:

Verksamhets och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 >>

Årsredovisning 2017/2018 med revisiorernas berättelser >>>

Valberedningens förslag inför årsmötet >>>

Budget och verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår >>>

Inskickade motioner inför årsmötet >>>

Läs mer föreningens stadgar här >>>.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2017.

Varmt välkommen till Brynäs IF:s årsmöte 2018 Måndag 18/6 kl 18.00 Entré via huvudentrén Gavlerinken Arena.

Före årsmötet hålls "Öppet Hus" i Gavlerinken mellan kl 13.00 - 18.00.

Under öppet hus finns en mängd aktiviteter på programmet; Vi bjuder på fika, minglar, rundvandring i arenan, träffa Brynäs-Tigern och ett antal spelare som är på plats för autografsignering kl 16.00