• Huvudsponsorer

Lördag Lör 8 December Dec
Onsdag Ons 19 December Dec
Fredag Fre 21 December Dec
Onsdag Ons 26 December Dec
Fredag Fre 28 December Dec
Söndag Sön 30 December Dec
Lördag Lör 5 Januari Jan
Onsdag Ons 9 Januari Jan
Torsdag Tor 10 Januari Jan
Lördag Lör 12 Januari Jan
Söndag Sön 13 Januari Jan
Tisdag Tis 15 Januari Jan
Fredag Fre 18 Januari Jan
Lördag Lör 19 Januari Jan
Söndag Sön 20 Januari Jan
Torsdag Tor 24 Januari Jan
Fredag Fre 25 Januari Jan
Lördag Lör 26 Januari Jan
Söndag Sön 27 Januari Jan
Tisdag Tis 29 Januari Jan
Torsdag Tor 31 Januari Jan
Fredag Fre 1 Februari Feb
Lördag Lör 2 Februari Feb

Material inför Brynäs IF årsmöte

11 juni 2018 08:45
Brynäs

Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena. Här finns information att hämta inför årsmötet.


Medlemmar i Brynäs IF kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 18 juni 2018 kl 18.00 i Gavlerinken Arena.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. Läs dagordningen här >>>

Enligt föreningens stadgar skall följande material finnas tillägngligt för medlemmarna inför årsmötet.

"En vecka före mötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna: Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem."

Här nedan kan material inför årsmötet laddas ner:

Verksamhets och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 >>

Årsredovisning 2017/2018 med revisiorernas berättelser >>>

Valberedningens förslag inför årsmötet >>>

Budget och verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår >>>

Inskickade motioner inför årsmötet >>>

Läs mer föreningens stadgar här >>>.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för år 2017.

Varmt välkommen till Brynäs IF:s årsmöte 2018 Måndag 18/6 kl 18.00 Entré via huvudentrén Gavlerinken Arena.

Före årsmötet hålls "Öppet Hus" i Gavlerinken mellan kl 13.00 - 18.00.

Under öppet hus finns en mängd aktiviteter på programmet; Vi bjuder på fika, minglar, rundvandring i arenan, träffa Brynäs-Tigern och ett antal spelare som är på plats för autografsignering kl 16.00